Availability: eBook

Het Messiaanse Volk

 2,35

Veilige betalingen met: Dit artikel is een digitaal product.
Categorie:

Beschrijving

Dit boek is een poging tot gesprek. Het moet daarom niet opgevat worden als een definitieve oplossing van een theologisch probleem. Het Messiaanse Volk is ook niet het eerste gereformeerde werk op het terrein van de vragen rond Kerk en Israël. Het is een zoektocht, waarin dr. Ir. G.J. Boender op zoek gaat naar wat gereformeerde theologen en denkers door de eeuwen heen gezegd hebben over de plaats van Israël in Gods plan met deze wereld. Gaandeweg ontwikkelt zich een nieuw theologisch kader waarbinnen schepping, mensheid, kerk en Israël elk een plaats krijgen.

Is de discussie over een nieuw (gereformeerd) theologisch kader gewenst? De Holocaust tijdens de Tweede Wereldoorlog en de stichting van de Staat Israël in 1948 veroorzaakte een stroom aan nieuwe gedachten over de plaats van kerk/gemeente enerzijds en het Joodse volk anderzijds in Gods heilsplan met Zijn wereld. Nu, vijftig jaar na het einde van de wereldoorlog, zijn de meeste denkers en theologen tot de conclusie gekomen dat de vervangingstheologie achterhaald is. De kerk heeft niet de plaats van Israël ingenomen sinds Christus’ lijden en sterven. Gods beloften voor Zijn volk Israël blijven van kracht.

Deze conclusie is echter verstrekkend. De kerk heeft 2000 jaar lang gemeend de rechtmatige erfgenaam te zijn van de beloften en zegeningen die Israël toekwamen onder de tijd van het Oude Testament. In de kerk, die zich in de eerste eeuwen na Christus ging zien als het Nieuwe Israël, ontwikkelde zich een nieuw theologisch kader – een nieuwe kijk op de werkelijkheid – gebaseerd op de vervangingsgedachte. Dit model in de twintigste eeuw overboord zetten, impliceert de noodzaak voor de ontwikkeling van een nieuw theologisch kader.

Het Messiaanse Volk, de plaats van Israël binnen een gereformeerd kader, is een poging bij te dragen aan deze kaderontwikkeling. Boender kiest als centrum de Messias, de Redder der wereld en de Koning van Israël. Het raamwerk waarbinnen Gods handelen plaatsvindt, is de verlossing, de hereniging van God en wereld. Uitgangspunt voor Zijn handelen vormt Zijn liefde, die tot uitdrukking komt in het verbond van de verlossing, de weg van de verlossing en het rijk van de verlossing.

Extra informatie

formaat

Share your thoughts!

Let us know what you think...

What others are saying

There are no contributions yet.

×

Registreer

Er wordt een wachtwoord naar je e-mailadres gestuurd.

Continue as a Guest

Don't have an account? Sign Up