Wilhemus à Brakel

Wilhemus à Brakel

Wilhelmus à Brakel (Leeuwarden, 2 januari 1635 – Rotterdam, 30 oktober 1711)[1] was een Nederlands predikant die stond in de traditie van de Nadere Reformatie.

Wilhelmus à Brakel was een zoon van de Friese predikant Theodorus à Brakel. Hij studeerde theologie aan de Universiteit van Franeker en Utrecht. Hij was predikant te Exmorra (1662), Stavoren (1665), Harlingen (1670), Leeuwarden (1675) en ten slotte vanaf november 1683 te Rotterdam.

Veilige betalingen met: Dit artikel is een digitaal product.
Boeken van Wilhemus à Brakel