Octavius Winslow

Octavius Winslow

Octavius Winslow, ook bekend als “The Pilgrim’s Companion”, was een vooraanstaande 19e-eeuwse evangelische prediker in Engeland en Amerika. Gedurende het grootste deel van zijn leven was hij baptistenprediker en tijdgenoot van Charles Spurgeon en J.C. Ryle.

Veilige betalingen met: Dit artikel is een digitaal product.
Boeken van Octavius Winslow