H.F. Kohlbrugge

H.F. Kohlbrugge

Hermann Friedrich Kohlbrugge (1803-1875) werd geboren te Amsterdam en volgde een opleiding tot predikant in de Lutherse Kerk. Vanwege een conflict met de predikant aldaar, kon hij niet als Luthers predikant bevestigd worden. Vervolgens werd het lidmaatschap van de Nederlandse Hervormde Kerk hem ‘willekeurig belet’. Omdat hij weigerde zich bij de afgescheiden gemeenten aan te sluiten, kwam hij in een kerkelijk isolement terecht. Later werd hij predikant in Duitsland, in de Reformierte Gemeinde te Elberfeld. Vele van de daar door hem gehouden preken werden later uitgegeven. Zo gebeurde het dat deze theoloog, die tijdens zijn leven in vrijwel geen enkele kerk terecht kon, na zijn dood vele kerkmuren oversteeg. Zo wordt hij in reformatorische kringen nog altijd geacht, terwijl ook Karl Barth grote waardering voor hem had. Op bol.com vind je alle boeken van H.F. Kohlbrugge.

Veilige betalingen met: Dit artikel is een digitaal product.
Boeken van H.F. Kohlbrugge